ការពិតអក្សរកាត់ប្រើលើឡាន Toyota គ្រប់ម៉ូដែល សុទ្ធតែមានអត្ថន័យពិសេសរបស់វា

ក្រុមហ៊ុន​ Toyota ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់ អក្សរ​កាត់​ផ្សេងៗ​ពី​គ្នា​ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​កម្រិត​ និង​ប្រភេទ​នៃ​ម៉ូដែល​រថយន្ត​នីមួយៗ​របស់​ខ្លួន​ ដូច​ដែល​និយម​ឃើញ​មាន​ LE និង XLE ជា​ដើម។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ន័យ​ពេញ​នៃ​អក្សរ​កាត់​របស់​ Toyota ដែល​រហូត​ដល់​ ១៥ ពាក្យ ៖

CE ជា​អក្សរ​កាត់​មក​ពី​​ពាក្យ​ពេញ​ Classic Edition
DX ​មក​ពី​​ពាក្យ​ថា​ Deluxe
L តំណាង​ឲ្យ​ Entry-Level Grade
LE = Luxury Edition
S =​ Sport
SE = Sport Edition

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

SLE = Sport Luxury Edition
SR5 = Sport Rally 5-Speed
VE = Value Edition
XL = Executive Luxury
XLE = Executive Luxury EditionXLS

XLS = Executive Luxury Sport
XR = Extreme Rally
XRS = Extreme Rally Sport
XSE = Extreme Sport Edition

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម