ការលក់រថយន្តដើរដោយចំហាយទឹក (hydrogen) នៅលើទូទាំងពិភពលោក បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ ២០២៣

[ទីផ្សារបរទេស] យោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ការលក់រថយន្តដើរដោយថាមពលអ៉ីដ្រូសែន ឬចំហាយទឹកនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីខែមករា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយការលក់កើនឡើងត្រឹមតែ ៩ ៦១៩ គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ ធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំនួន ៩,៦% ។

hyundai Nexo

ការ​លក់​រថយន្ត​ប្រើ​អ៉ីដ្រូសែន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ៣៨,៧% ដោយ​មាន​តែ ៣ ៣៩០ គ្រឿង​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​លក់​បាន​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែ​កក្កដា។ ក្នុងនោះ​ក្រុមហ៊ុន Toyota ម៉ាក​យីហោនាំមុខគេផ្នែក​រថយន្ត​ដែល​ដើរ​ដោយ​ថាមពល​អ៉ីដ្រូសែន​សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន​មាន​តែ ២ ៨៨៤ គ្រឿង​ប៉ុណ្ណោះ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមហ៊ុន Hyundai Motor Company នៅតែនាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សាររថយន្តអ៉ីដ្រូសែន ដោយលក់រថយន្ត NEXO និង ELEC CITY ចំនួន ៣ ៦៦២ គ្រឿង ដែលជាចំណែកទីផ្សារ ៣៨,១% ប៉ុន្តែការលក់ NEXO នៅតែធ្លាក់ចុះ ៤០% បើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ការលក់ដ៏យឺតយ៉ាវរបស់ Toyota Mirai បានបន្តកើនឡើងចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០២៣ ។

គួរឲ្យដឹងដា សម្រាប់ទីផ្សាររថយន្តអ៉ីដ្រូសែនគឺផ្តោតលើរថយន្តពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាង ដោយនៅក្នុងនោះ ប្រទេសចិនបន្តរីកចម្រើនជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារជាង ៣០% រួមជាមួយប្រទេសកូរ៉េ។ ខណៈ​ សម្រាប់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក រថយន្ត Toyota Mirai ទើប​តែ​ទទួល​បាន​ការ​លក់​យ៉ាង​ខ្លាំង ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម