ការសាកល្បងស្ដែងៗ ពិនិត្យមើលថាក្រុមហ៊ុនរថយន្តណាស្មោះត្រង់ជាងគេនឹងរថយន្តអគ្គិសនីខ្លួន

ក្រុម​ការងារ Carwow បាន​ប្រមូល​​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ជំនាន់​ចុង​ក្រោយ​ចំនួន ៦ ម៉ូដែល ដែល​មាន​លក់​លើ​ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន ដោយ​យក​មក​បើកបរ​រហូត​ដល់​រថយន្ត​ទាំង​នោះ​រលត់​ភ្លើង។

ក្រោយ​គេ​សាក​ល្បង​គេ​ដឹង​ថា​រថយន្ត​ណា​បើកបរ​បាន​ឆ្ងាយ​ជាង​គេ​ពេល​សាក​មួយ​ពេញ និង​រថយន្ត​ណា​ដែល​បើកបរ​បាន​ចម្ងាយ​ដូច​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​អះអាង​ខ្លះ។ តាម​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

១. Tesla Model 3 ជិះ​បាន ៤៣៤ គ.ម (ស្មើ​នឹង ៧៨% នៃ​​រយៈ​ចម្ងាយ​ដែល​អះអាង)

២. Kia e-Niro ជិះ​បាន​ ៤១០ គ.ម (ស្មើ​នឹង ៩០% នៃ​រយៈ​ចម្ងាយ​ដែល​អះអាង)

៣. Jaguar I-Pace ជិះ​បាន ៣៥៩ គ.ម (ស្មើ​នឹង ៧៦% នៃ​រយៈ​ចម្ងាយ​ដែល​អះអាង)

៤. Nissan Leaf ជិះ​បាន​ ៣៣៤ គ.ម (ស្មើ​នឹង​ ៨៧% នៃ​រយៈ​ចម្ងាយ​ដែល​អះអាង)

៥. Audi E-Tron ជិះ​បាន​ ៣៣១ គ.ម (ស្មើ​នឹង ៨១% នៃ​រយៈ​ចម្ងាយ​ដែល​អះអាង)

៦. Mercedes EQC ជិះ​បាន ៣១២ គ.ម (ស្មើ​នឹង​ ៧៥% នៃ​រយៈ​ចម្ងាយ​ដែល​អះអាង)

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម