ក្តៅៗ! ចង់ទិញឡានថ្មីទុកជិៈចូលឆ្នាំ មើលនេះសិន ចំនេញលុយច្រើនខ្លាំង

នៅលើទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាបានធ្វើការប្រកាសថ្ងៃនេះ នូវការផ្តល់ជូនតំលៃមហាពិសេសមិនធ្លាប់មានពីមុនមក សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញរថយន្តសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះ។ សំខាន់ទិញចុះថ្លៃហើយ ឈ្លាតបានកាដូរបន្ថែមទៀត នេះបានថាចំនេញលើគោកម៉ង។

តម្លៃទាំងនោះរួមមាន៖

តម្លៃខាងលើនេះបានមកពីទំព័រផ្លូវការរបស់តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា)
ប្រភព៖ តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា)

គេលក់មានចំនួនកំណត់ទេណាបងប្អូន ចឹងបើមានចម្លល់ ឬខ្លាចទិញមិនទាន់គេអី អាចទាក់ទង 017 333 503/ 086 333 503

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម