ក្រលេកមកមើលរថយន្តក្នុងស្រុកម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២០ តិចមើល!

រហូតមកដល់ពេលនេះមានការប្រកាសដាក់លក់ជាផ្លូវការនូវរថយន្តម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានក្រុមហ៊ុនដូចជា៖

១. ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូត ខេមបូឌា

Toyota Avanza តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ៣១,៩០០ ដុល្លារ
Toyota Fortuner TRD តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ៧២,៩០០ ដុល្លារ
Toyota Hilux Revo Premium តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល៥១,៣០០ដុល្លារ (ឆ្វេង) | Toyota Hilux Revo Rally តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ៥៣,៩០០ដុល្លារ (ស្តាំ)
Toyota Hiace តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ៦១,៩០០ដុល្លារ

២. Mazda Cambodia

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
Mazda6 តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ៦១,៩០០ដុល្លារ
Mazda BT-50 Eclipse តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ៤៣,៩៩៩ដុល្លារ

ប្រសិនបើប្រិយមិត្តបានដឹងពីម៉ូដែល ២០២០ ផ្សេងទៀត សូមជួយប្រាប់មកក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ [email protected] សូមអរគុណទុកជាមុន!

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម