ក្រសួងទុកពេលអោយត្រឹម ៣៥​ ថ្ងៃទៀត សម្រាប់ការកាត់ឈ្មោះឡាន ដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ

765
ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានធ្វើការប្រកាសនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការថា៖ សម្រាប់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ នឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខ។ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន សូមធ្វើការបញ្ជាក់ និងកើនរំឮកជាថ្មីម្តងទៀត ពីសេចក្តីណែនាំ ” ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ ” ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកាន់កាប់យានយន្ត ទិញលក់តៗគ្នារកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ។ អាស្រ័យដូចមានបញ្ជាក់ជូនក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ សូមម្ចាស់កម្មសិទ្ធយានយន្ត រួសរាន់ដាក់ពាក្យស្នើសុំឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

នេះគឺជាឯកសារមួយចំនួនផ្សេងទៀត សម្រាប់ការស្នើរសុំ។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមធ្វើការទាក់ទងទៅក្រសួងផ្ទាល់។

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

 

ពាណិជ្ជកម្ម
Sponsored