ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសចិន នឹងដណ្តើមបានចំណែកទីផ្សារពិភពលោកដល់ទៅ ៣៣% នៅឆ្នាំ ២០៣០

[បរទេស] យោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញបានព្យាករណ៍ថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសចិន នឹងបង្កើននៃដំណ្តើមចំណែកទីផ្សាររថយន្តពិភពលោករបស់ពួកេពី ២១% ទៅ ៣១% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០៣០ ដោយសារពេលវេលានៃការអភិវឌ្ឍន៍លឿនជាងមុន និងតម្លៃផលិតកម្មទាប។

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនចំណែកទីផ្សាររបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងកើនឡើង ៣លានគ្រឿងក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ដល់ ៩លានគ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០៣០ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងនោះ ការសិក្សាដោy AlixPartner បានបង្ហាញថា ប្រទេសចិននឹងគ្រប់គ្រង ១២% នៃទីផ្សារអឺរ៉ុប និងពី ៣៣% ដល់ ៧២% នៃទីផ្សារក្នុងប្រទេសរុស្សីនៅឆ្នាំ ២០៣០ ។ លើសពីនេះ ការរលក់នៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងពី ៨% ទៅ ៣៩% ហើយការចែកចាយនៅអាមេរិកកណ្តាល និងខាងត្បូងអាចកើនឡើងពី ៧ ទៅ ២៨ ភាគរយ។

ក្រុមអ្នកវិភាគជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ចិននឹងទទួលបានជោគជ័យ ដោយសារការផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យានៅផ្នែកខាងក្នុងកាប៉ីន ការផ្តល់ជូននៅតម្លៃទាប និងការនាំមុខក្នុងការផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីផងដែរ  ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម