ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម ដំឡើងថ្លៃរថយន្តរបស់ខ្លួនជាង ២ ពាន់ដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត​វៀតណាម Vinfast បាន​ប្រកាស​អំពី​ការ​ដំឡើង​ថ្លៃ​លើ​រថយន្ត​ Sedan និង SUV របស់​ខ្លួន ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែ​តុលា ក្រោយ​​ចប់​ការ​លក់​ដំណាក់​កាល​ទី​មួយ។

រថយន្ត​ Lux A2.0 និង Lux SA2.0 ប្រភេទ​ Standard, Adavanced និង High នឹង​ត្រូវ​ឡើង​ថ្លៃ​ប្រមាណ ២ ១៥០ ដុល្លារ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែ​តុលា។ គួរ​ដឹង​តម្លៃ​​លក់​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​គឺ​ចាប់​ពី​ប្រមាណ ៤២ ៦៧៥ ដុល្លារ​សម្រាប់ Lux A2.0 និង​ចាប់​ពី​ប្រមាណ​ ៦០ ៩៥០ ដុល្លារ​សម្រាប់ Lux SA2.0។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Vinfast Fadil

ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​រថយន្ត​ម៉ូដែល Fadil ដែល​ជា​ប្រភេទ Hatchback នៅ​មិន​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​តម្លៃ​នៅ​ឡើយ​ទេ។ រថយន្ត​ដែល​គូ​ប្រជែង​របស់ Hyundai i10 និង Toyota Wigo នេះ​មាន​លក់​តម្លៃ​ប្រមាណ ១៧ ០០០ ដុល្លារ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម