ក្រុមហ៊ុនឡាន Mazda យកលោក ខេមរៈ សិរីមន្ត ធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈ

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងអគារតាំងបង្ហាញរថយន្ត Mazda សាខាមុនីវង្ស កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ យើងសង្កេតឃើញមានការប្រកាសជាផ្លូវការថា លោក ខេមរៈ សិរីមន្ត ជាទូតសុឆន្ទៈ របស់ក្រុមហ៊ុន Mazda។ ក្នុងពិធីនោះផងដែរ ក៏មានការចូលរួមពីហ្វេនរបស់លោកចូលរួមផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ នៅថ្ងៃនោះក្រុមហ៊ុន Mazda បានប្រគល់រថយន្ត Mazda CX9 ដើម្បីជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់លោក។

សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមអំពីទិដ្ឋាភាពទាំងស្រុង៖

រូបភាព៖ Mazda Cambodia
រូបភាព៖ Mazda Cambodia
រូបភាព៖ Mazda Cambodia
រូបភាព៖ Mazda Cambodia
រូបភាព៖ Mazda Cambodia
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម