ក្រុមហ៊ុន General Motors ហៅឡានជាង ៦លានគ្រឿងចូលមកវិញ ដោយសារពោងសុវត្ថិភាពជប៉ុន

120

ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអាមេរិក General Motors កំពុងតែធ្វើការហៅរថយន្តជិត ៦ លានគ្រឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យត្រលប់ចូលរោងចក្រវិញ ដើម្បីជំនួសពោងសុវត្ថិភាព Takata ដែលមានកំហុស និងបង្កគ្រោះថ្នាក់។

ក្រុមហ៊ុន General Motors ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដទៃទៀតដែរ បានចេញយុទ្ធនាការប្រមូលរថយន្តជាច្រើន ដែលទាក់ទងទៅនឹងពោងការពារសុវត្ថិភាព Takata ដែលមានកំហុសក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ ដូចគ្នាទៅនឹងការហៅផ្សេងទៀតដែរ បញ្ហាមួយនេះទាក់ទងនឹងឧបករណ៍បំប៉ោងពោងសុវត្ថិភាព។

Sponsored

ការហៅត្រលប់មកវិញនេះគឺប៉ះពាល់ដល់រថយន្តពីឆ្នាំ ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ ២០១៤ រួមមានឡានម៉ាក Chevrolet Silverado, Silverado HD, Avalanche, Tahoe និង Suburban, GMC Sierra, Sierra HD, Yukon និង Yukon XL, Cadillac Escalade, Escalade ESV និង Escalade EXT ។ គួរឲ្យដឹងថា ការហៅខាងលើនេះគឺសរុបរថយន្តចំនួន ៥ ៩៥៣ ៥៩៤ គ្រឿង៕

Sponsored