គំរូរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធថ្មីរបស់ Toyota ជាគូប្រជែង Volvo EX30 នឹងចេញលក់ក្នុងឆ្នាំក្រោយ

[ទីផ្សារបរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Toyota បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញនៅគំរូរថយន្ត Toyota Urban SUV ប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីសុទ្ធ ជាមួយរូបរាងស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Yaris Cross Hybrid គ្រោងនឹងធ្វើការចេញលក់ពាកកណ្តាលឆ្នាំ ២០២៤ ជាមួយតម្លៃរំពឹងខ្ទង់ ៣៥ ០០០ ដុល្លារ ដល់ ៣៨ ០០០ ដុល្លារនៅទីផ្សារអឺរ៉ុប ។

រថយន្តនេះមានទំហំធំជាង Yaris Cross ពោលមានប្រវែងតួខ្លួនសរុប ៤ ៣០០ ម.ម ទទឹង ១ ៨២០ ម.ម កំពស់ ១ ៦២០ ខណៈ Yaris Cross មានប្រវែងសរុប ៤ ១៨០ ម.ម ទទឹង ១ ៧៦៥ ម.ម និងកំពស់ ១ ៥៩០ ម.ម ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមហ៊ុន Toyota មិនទាន់បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែរំពឹងថា គំរូរថយន្តនេះ នឹងត្រូវបានផលិតឡើងនៅលើគ្រោងឆ្អឹង e-TNGA platform ដែលប្រើនៅលើរថយន្ត bZ4X ព្រមទាំងផ្តល់នៅជម្រើសប៉ុង ១ និងប៉ុង ២ ជាមួយអាគុយដែលអាចបើកបរបានចម្ងាយ ៤០២ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម