គ្រាន់តែសោមួយនេះរបស់ Bugatti Chiron មានតម្លៃ ៥៥៤ ០០០ ដុល្លារ

អ្នក​ស្រឡាញ់​ចូល​ចិត្ត​រថយន្ត​ Shmee បាន​មាន​ឱកាស​ចាប់​កាន់​នូវ​សោ​រចនា​ឡើង​ជា​ពិសេស​របស់​រថយន្ត​ Bugatti Chiron ដែល​វា​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៥០ ម៉ឺន​អឺរ៉ូ (ប្រមាណ ៥៥៤ ០០០ ដុល្លារ) ឯណោះ។

សោ​រថយន្ត​នេះ​គឺ​ផលិត​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Awain ហើយ​វា​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ដោយ​សារ​មាន​ស្រោប​ដោយ​ពេជ្រ​ចំនួន ៣៤,៥ ការ៉ាត់ មាន​មាស​ទឹក ១៨ ចំនួន ១៧៥ ក្រាម​ និង​មាន​បន្ថែម​ដោយ​ត្បូង​មាន​តម្លៃ​ជា​ច្រើន​ទៀត។ ចំណែក​ផ្នែក​​កណ្ដាល​គឺ​ជា​ស្បែក​មាន​តម្លៃ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទស្សនា​ការ​បង្ហាញ​លម្អិត​ក្នុង​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម ៖​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម