ឃើញស្ដាយជំនួស ការតេស្តបុក​ទង្គិចរថយន្តតម្លៃ ២,១ លានដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត Rimac បាន​បង្ហាញ​ចេញ​វីដេអូ​ធ្វើ​តេស្ត​សមត្ថភាព​ទ្រាំទ្រ​នឹង​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​របស់​រថយន្ត C-Two ដើម្បី​ឲ្យ​ដឹង​ថា​រថយន្ត​នេះ​អាច​ផ្ដល់​ការពារ​គ្រប់​គ្រាន់​ដល់​អ្នក​បើកបរ និង​អ្នក​រួម​ដំណើរ។

អាច​និយាយ​បាន​ថា​ជា​វីដេអូ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​រថយន្ត​ស្ព័រ​ខ្លោច​ចិត្ត​បំផុត​ពេល​ទស្សនា​ហើយ ដោយ​ C-Two ជា​រថយន្ត​មហា​កម្លាំង​មួយ​ អាច​ផលិត​កម្លាំង​បាន​ ១ ៨៨៨ សេះ ដើរ​ដោយ​ថាមពល​អគ្គិសនី​សុទ្ធ។ រថយន្ត​នេះ​ទៀត​សោត​មាន​ផលិត​ត្រឹម ១៥០ គ្រឿង​ក្នុង​លោក ដោយ​មួយ​គ្រឿង​មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ ២,១ លាន​ដុល្លារ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទស្សនា​វីដេអូ​សាក​ល្បង​ខាង​ក្រោម ៖​​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម