ចង់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងលើស្លាកលេខឡាន បានហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះ! (វីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ នៅលើទំផ្លូវការរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានប្រកាស វត្តមានជាផ្លូវការនៃលេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្ត ចាប់ថ្ងៃទី០៧ មករា ២០២០នេះហើយ នៅផ្សារទំនើបអុីអន២ សែនសុខ!!!

ចង់ដឹងពីដំណើរការយ៉ាងនោះ សូមទស្សនាវីដេអូ៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម