ច្បាស់ហើយ! ឡានថ្មីរបស់ Toyota នឹងមានឈ្មោះថា 4Active

ក្រុមហ៊ុន Toyota បានចុះឈ្មោះម៉ាករថយន្ត 4Active ជាមួយនឹងការិយាល័យបាតង់ United States Patent and Trademark Office ជាផ្លូវការ។

រថយន្ត Toyota 4Active នេះ ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួនជាគំរូរថយន្តកាលពីឆ្នាំ២០១៧ ដែលពេលនោះ Toyota ហៅឈ្មោះវាថា FT-4X Concept។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

រថយន្តថ្មីសន្លាងមានរូបរាងជ្រុងៗ តែមានសមត្ថភាពខ្លាំងខាង Off-road នេះ នឹងប្រើម៉ាស៊ីនទំហំ ៤ស៊ីឡាំង ព្រមទាំងប្រព័ន្ធប៉ុងពីរ។ ខុសពីរថយន្ត 4Runner និង FJ Cruiser រថយន្ត 4Active នេះនឹងប្រើគ្រោងឆ្អឹង Toyota New Global Architecture-C។ វានឹងស្ថិតនៅចន្លោះម៉ូដែល C-HR និង RAV4 ក្នុងត្រកូល Toyota។

ទោះជាយ៉ាងណា Toyota មិនទាន់បានបង្ហាញពីតម្លៃ និងកាលបរិច្ឆេទចេញលក់រថយន្ត 4Active នេះនៅឡើយទេ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម