ញាក់សាច់! ថ្លៃជួសជុលផ្នែកខាងក្រោយរបស់ភីកអាប់ Rivian R1T តម្លៃស្មើ Kia Soul ឆ្នាំ២០២៤

[បរទេស] កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ភីកអាប់អគ្គិសនីសុទ្ធ Rivian R1T ដែលរងការខូចខាតនៅទីតាំងផ្នែកខាងក្រោយ បណ្តាលមកពីរម៉កបុកក្រោយ ដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ភីកអាប់នេះត្រូវចំនាយប្រាក់ដល់ទៅ ២១ ១៤៩ ដុល្លារដើម្បីជួសជល់ ដែលជាតម្លៃស្មើនឹងរថយន្ត Kia Soul ដែលមានតម្លៃ ២០ ១៩០ ដុល្លារ ។

ក្នុងនោះ គេនៅ​មិន​ច្បាស់​ថា​គ្រោះថ្នាក់​នេះ​កើត​ឡើង​ដោយ​របៀប​ណា ឬ​កន្លែង​ណា​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​ខូច​ខាត​ផ្នែក​ខាង​ក្រោយនេះ ​គឺ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ចង្កៀងក្រោយ ស្នាម​ឆ្កូត និងកំពិតទំហំធំ​នៅ​ចំហៀង​ឃ្លុបក្រោយ ស្នាម​ប្រេះ​នៅ​ផ្នែកចំហៀងនៃតួខ្លួន ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុង​ករណី​ដែលថ្លៃជួសជល់មានតម្លៃថ្លៃ ខាង​ហាង​ជួសជុល​បាន​បញ្ជាក់​ប្រាប់​ម្ចាស់​ថា ពួក​គេ​បាន​កាត់​បន្ទះ​នោះ​ចេញ រួច​យក​មក​ជួសជុល​ដោយ​ពាក់​កណ្តាល​ក្រោយ​ថ្មី ព្រមទាំងបានបញ្ជូនបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទៅកាន់រោងចក្ររបស់ Rivian សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលមួយសប្តាហ៍ផងដែរ ។ លើសពីនេះ ប្រហែល​ជា​ការ​ជួស​ជុល​បែប​នេះ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​តម្លៃ​ធានា​រ៉ាប់រង​ឡើង​ថ្លៃ​សម្រាប់​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេសទៀតផង ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម