ដល់ពេលបង់ពន្ធផ្លូវហើយបងប្អូន! ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០តទៅ…

2418

ទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានធ្វើប្រកាស សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៌ចាប់ពីថ្ងៃ០១ ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុននេះ។

នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះផងដែរ ក៏បានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យ ការប្រកាសបង់ពន្ធ និងផាកពិន័យចំពោះម្ចាស់យានយន្តទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់បានប្រកាស បង់ពន្ធក្នុងឆ្នាំកន្លងមក តាមច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធជាធរមាន។

សូមធ្វើការអានសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម និងលម្អិត នៅខាងក្រោម៖

Sponsored
ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
Sponsored