តិចមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនហុងដា ក៏មានឡានប្រភេទដឹកធន់តូចដែរ (Pick Up)

ជាក់ស្តែងនៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ គឺយើងមិនដែលបានលឺ ឬឃើញរថយន្តប្រភេទដឹកទំនិញធន់តូច ឬហៅថារថយន្ត ភីកអ៊ាប់ (Pick Up) របស់ក្រុមហ៊ុនហុងដាឡើយនោះគឺ Honda Ridgeline។ តែតាមពិតទៅ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយនេះក៏បានផលិតរថយន្តប្រភេទនេះផងដែរ ជាមួយរូបរាង និងបច្ចេកវិទ្យាក៏មិនអន់ដែរគឺមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងណាស់។

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម