តោះមកស្គាល់ឡានប៉ូលីសមានតម្លៃថ្លៃបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

កម្លាំងប៉ូលីសគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ ដែលជាហេតុផលដែលមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេក្នុងការឃើញប្រទេសទំនើបៗ ពង្រឹងប៉ូលីសរបស់ពួកគេជាមួយនឹងឧបករណ៍ទំនើបៗ អាវុធ និងជំនាញ និងចំណេះដឹងដែលត្រូវការដើម្បីរក្សាសន្តិសុខ។ ប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយអំពីរថយន្ត ប្រទេសមួយចំនួនសុខចិត្តចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើន ដើម្បីទិញរថយន្តទំនើបសម្រាប់កងកម្លាំងប៉ូលីសដើម្បីប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រថយន្ត​ប៉ូលិស​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង ១០ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ។

១០) Dodgde Charger Police Interceptor រថយន្តនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប៉ូលីសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលតម្លៃដល់ទៅ ៤៦ ០០០ ដុល្លារ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

៩) Lotus Exige Cruiser រថយន្តនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប៉ូលីសរបស់អូស្រ្តាលី និងចក្រភពអង់គ្លេស ដែលតម្លៃដល់ទៅ ៨៤ ០០០ ដុល្លារ ។

៨) Porsche Carrera 911 រថយន្តនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប៉ូលីសរបស់អូទ្រីស ដែលតម្លៃដល់ទៅ ៩៥ ០០០ ដុល្លារ ។

៧) Nissan GT-R រថយន្តនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប៉ូលីសអារាប់ UAE ដែលតម្លៃដល់ទៅ ១០០ ០០០ ដុល្លារ ។

៦) Porsche Panamera រថយន្តនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប៉ូលីសកាតា ដែលតម្លៃដល់ទៅ ១៧៥ ០០០ ដុល្លារ ។

៥-៤) Lamborghini Gallardo រថយន្តនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប៉ូលីសអាហ្រ្វិកខាងត្បូង ដែលតម្លៃដល់ទៅ ២៤៨ ០០០ ដុល្លារ ។

៣) Lamborghini Murcielago រថយន្តនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប៉ូលីសចក្រភពអង់គ្លេស ដែលតម្លៃដល់ទៅ ៣៨០ ០០០ ដុល្លារ ។

២) Mercedes-Benz Brabus Rocket រថយន្តនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប៉ូលីសអារាប់ UAE ដែលតម្លៃដល់ទៅ ១០០ ០០០ ដុល្លារ ។

១) Bugatti Veyron រថយន្តនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប៉ូលីសឌូបៃ ដែលតម្លៃដល់ទៅ ៤ ០០០ ០០០ ដុល្លារ ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម