ត្រឹម ៣ម៉ោងនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៌នៅភ្នំពេញ មាន ៩៨០ ករណី

333
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ
យោងតាមទំព័រផ្លូវការរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖ របាយការណ៍បឋម ស្តីពី ការអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ចាប់ពីម៉ោង ០៧:០០ ដល់ម៉ោង ១០:០០ព្រឹក សមត្ថកិច្ចបានធ្វេីការឃាត់យានយន្តដែលល្មេីសច្បាប់បានចំនួនដូចខាងក្រោម៖
១. ម៉ូតូចំនួន ៩០០គ្រឿង
២. រថយន្ត ៨០ គ្រឿង
* ម៉ូតូសរុបចំនួន ៩០០ គ្រឿង
– អត់មួក ៨៤៥ គ្រឿង
– អត់លេខ ៨ គ្រឿង
– ល្មើសសញ្ញាចរាចរ ៤៧ គ្រឿង
* រថយន្តសរុបចំនួន ៨០ គ្រឿង
– អត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ៦៣ គ្រឿង
– បញ្ច្រាស់ទិស ៧ គ្រឿង
– អត់លេខ ២ គ្រឿង
– និយាយទូរស័ព្ទ ២ គ្រឿង
– អត់ប័ណ្ណសំគាល់យាន ១ គ្រឿង
– ល្មើសសញ្ញាចរាចរ ៣ គ្រឿង
– សំពីងសំពោង ២ គ្រឿង
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រភព៖ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ
Sponsored