ទស្សនាដំណើរការប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីន Bugatti ដែលចំណាយម្ដងអស់ជាង ២ម៉ឺនដុល្លារ

ដូច​បាន​ដឹង​កាល​ពី​អត្ថបទ​រួច​មក​ហើយ​ថា​ រថយន្ត​ Bugatti Veyron ពេល​ប្ដូរ​ប្រេង​ម៉ាស៊ីន​ម្ដង​ៗ​គឺ​ចំណាយ​រហូត​ដល់ ២៥ ០០០ ដុល្លារ ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ណែនាំ​ឲ្យ​ប្ដូរ​ម្ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។ ច្បាស់​ជា​ចង់​ដឹង​ថា​ការ​ប្ដូរ​ប្រេង​ម៉ាស៊ីន​រថយន្ត​នេះ​ប្លែក​ពី​រថយន្ត​ធម្មតា បែប​ណា​ទើប​ចំណាយ​អស់​ច្រើន​បែប​នេះ?

ចង់​ដឹង​ថា​​ការ​ប្ដូរ​ប្រេង​ម៉ាស៊ីន​រថយន្ត​ Bugatti Veyron ប្លែក​យ៉ាង​ណា ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​ ដែល​ជា​ការ​បង្ហាញ​របស់ Royal Exotic Cars ៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម