ទាំងនេះជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តផ្លូវការកំពុងមានប្រូម៉ូសិនពិសេសយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកម្ពុជា

[ទីផ្សារក្នុងស្រុក] សម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងពិចារណាក្នុងការទិញរថយន្តថ្មីយកទៅប្រើប្រាស់ នេះជាឪកាសពិសេស ជាមួយការឈានចូលដល់ពាក់កណ្តាលនៃឆ្នាំ ២០២៣ ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្តផ្លូវការជាច្រើនបានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ ក៏ដូចជាប្រូម៉ូសិនពិសេសយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ ។ ខាងក្រោមនេះជាក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ ៖

Kia Cambodia មានការបញ្ជុះតម្លៃទៅលើរថយន្តរបស់ខ្លួនចំនួន ៤ម៉ូឌែលដោយក្នុងមាន៖

 • Kia picato ដែលតម្លៃពេញ ២២ ៩៩៩ ដុល្លារ ចុះមកនៅ ១៩ ៥០០ ដុល្លារ
 • Kia Sonet ដែលតម្លៃពេញ ៣៨ ៩៩៩ ដុល្លារ ចុះមកនៅ ៣២ ៩០០ ដុល្លារ
 • Kia Seltos ដែលតម្លៃពេញ ៤៥ ៩៩៩ ដុល្លារ ចុះមកនៅ ៣៧ ៩០០ ដុល្លារ
 • Kia Sorento ដែលតម្លៃពេញ ៧៧ ៩៩៩ ដុល្លារ ចុះមកនៅ ៦៧ ៩០០ ដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Toyota Cambodia ដោយក្នុងដើម្បីអបអរសាទរដល់ខួប ៣០ឆ្នាំ Toyota បានផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន និងការថែមជូនខ្សែកមានដែលអាចមានទម្ងន់ ៥ជី រហូតទៅដល់ ១តម្លឹង និងប័ណ្ណចាក់សាំងស្មើនឹងតម្លៃរហូតដល់ ៥៥៥ ដុល្លារ នៅពេលដែលបងប្អូនទិញរថយន្ត៖

 • TOYOTA HILUX REVO RALLY
 • TOYOTA HILUX PREMIUM PLUS
 • TOYOTA HILUX V-EDITION
 • TOYOTA COROLLA CROSS
 • TOYOTA FORTUNER
 • TOYOTA FORTUNER LEGENDER
 • TOYOTA RUSH
 • TOYOTA RUSH TA
 • TOYOTA RUSH GR

ចំណែកការទិញរថយន្ត Toyota Raize នឹងទទួលបាននៅកាតចាក់សាំងចំនួន ៣៣៣ ដុល្លារ ។

Ford Cambodia គឺផ្តល់ជូននៅការបញ្ជុះតម្លៃទៅលើរថយន្ត៖

 • Ford Ranger Wildtrak ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣ តម្លៃពេញ ៥៨ ៥០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៥៥ ៩០០ ដុល្លារ ។
 • Ford Everest ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣ តម្លៃពេញ ៧៩ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៧៥ ៩០០ ដុល្លារ ។

MG Cambodia ជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសទៅលើម៉ូឌែល៖

 • MG GT ចុះតម្លៃនៅត្រឹម ៣២ ៩៩៩ ដុល្លារ សម្រាប់ចំនួន ១២គ្រឿង
 • MG RX8 GT ចុះតម្លៃនៅត្រឹម ៥០ ៩៩៩ ដុល្លារ សម្រាប់ចំនួន ៣គ្រឿង
 • MG HS ចុះតម្លៃនៅត្រឹម ៣៥ ៩៩៩ ដុល្លារ សម្រាប់ចំនួន ១៨គ្រឿង
 • MG6 ចុះតម្លៃនៅត្រឹម ២៨ ៩៩៩ ដុល្លារ សម្រាប់ចំនួន ១៥គ្រឿង
 • MG ZS ចុះតម្លៃនៅត្រឹម ២៨ ៩៩៩ ដុល្លារ សម្រាប់ចំនួន ២៥គ្រឿង
 • ម៉ូឌែលអគ្គិសនី MG Marvel R គឺមានការថែមជូននាឡិការដៃម៉ាក Mont Blanc ។

Mitsubishi Motor Cambodia បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើម៉ូដែល ៖

 • Mitsubishi Triton GLS 2023 តម្លៃពេញ ៤០ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៣៦ ៥០០ ដុល្លារ ។
 • Mitsubishi Triton GLS Plus 2023 តម្លៃពេញ ៤៤ ៥០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៤១ ៥០០ ដុល្លារ ។

Mazda Cambodia បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើម៉ូដែល ៖

 • Mazda CX-3 ស៊េរថ្មីចុងក្រោយ តម្លៃពេញ ៣៥ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ២៩៩០០ ដុល្លារ ។
 • Mazda CX-60 ស៊េរថ្មីចុងក្រោយ តម្លៃពេញ ៦៩ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៦៥ ០០០ ដុល្លារ ។
 • Mazda BT-50 Kensho តម្លៃពេញ ៤៨ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៤២ ០០០ ដុល្លារ ។
 • Mazda BT-50 Thunder Pro តម្លៃពេញ ៥១ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៤២ ០០០ ដុល្លារ ។

Hyundai Cambodia បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើម៉ូដែល ៖

 • Hyundai Santa Fe 2023 SUV 7 seat តម្លៃពេញ ៦១ ៥០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៥៨ ៥០០ ដុល្លារ ។
 • Hyundai Venue 2023 SUV 5 seat តម្លៃពេញ ៣០ ០០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ២៧ ៥០០ ដុល្លារ ។
 • Hyundai Palisade Premium SUV 7 seat តម្លៃពេញ ៨២ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៧៩ ៩០០ ដុល្លារ ។
 • Hyundai Tucson 2023 តម្លៃពេញ ៥២ ០០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៤៧ ៥០០ ដុល្លារ ។

Ssangyong Cambodia បានធ្វើការប្រមូសិនពិសេសសម្រាប់ Midyear sale promotion ទៅលើរថយន្ត

 • SsangYong Torres ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ តម្លៃពេញ ៤៤ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៤៣ ៩០០ ដុល្លារ ។
 • SsangYong Tivoli 2023 តម្លៃពេញ ៣៣ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ២៩ ៩០០ ដុល្លារ ។

Geely Cambodia បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើម៉ូដែល៖

 • Geely GX3 PRO ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ តម្លៃពេញ ២២ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ២១ ៩០០ ដុល្លារ ។
 • Geely Okavango ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ តម្លៃពេញ ៤៦ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៤៣ ៩០០ ដុល្លារ ។
 • Geely Coolray GF+ ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ តម្លៃពេញ ៣៣ ០០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៣២ ០០០ ដុល្លារ ។
 • Geely Coolray GC ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ តម្លៃពេញ ៣០ ៥០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ២៨ ០០០ ដុល្លារ ។

Changan Cambodia បានធ្វើការប្រមូសិនពិសេសសម្រាប់រថយន្ត៖

 • Changan CS75 Plus គឺនឹងទទួលបានការថែមម៉ូតូ Honda Dream សេរ៊ីឆ្នាំ២០២៣ ភ្លាមៗ
 • Changan CS55 Plus គឺនឹងទទួលបាននូវការបញ្ជុះតម្លៃនៅសល់ត្រឹម ៣៦ ៩០០ ដុល្លារ

GAC Motor Cambodia បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើម៉ូដែល ៖

 • GAC GS8 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣ តម្លៃពេញ ៦២ ៥០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៥៩ ៩៩៩ ដុល្លារ ។
 • GAC GS5 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣ តម្លៃពេញ ៤២ ៥០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៣៨ ៩៩៩ ដុល្លារ ។

Ram Trunk Cambodia បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើម៉ូដែល ៖

 • RAM 1500 Rebel Crew Cab តម្លៃពេញ ៩៩ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៧៧ ០០០ ដុល្លារ ។
 • RAM 1500 Limited Longhorn Crew Cab តម្លៃពេញ ១២០ ០០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ៨៨ ០០០ ដុល្លារ ។
 • RAM 1500 TRX Crew Cab តម្លៃពេញ ១៨០ ០០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ១៥០ ០០០ ដុល្លារ ។
 • RAM 1500 TRX Sandblast Edition តម្លៃពេញ ១៩៩ ៩០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ១៧០ ០០០ ដុល្លារ ។

Jaguar Land Rover Cambodia

 • Land Rover Defender 130 S ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣ តម្លៃពេញ ២៥០ ០០០ ដុល្លារ ចុះនៅសល់ ២៣០ ០០០ ដុល្លារ ។

Isuzu Cambodia សម្រាប់ការទិញរថយន្តម៉ូឌែលណាមួយរបស់​ ISUZU នឹងទទួលបាននៅកញ្ចប់ពិសេសភ្លាមៗដូចជា: កញ្ចប់ទឹកប្រាក់បងពន្ធផ្លូវរហូតដល់ទៅ ៥ ឆ្នាំ, កាំមេរ៉ា​ Record មុខ ក្រោយមួយឆុត, ស្ទីកគ័រ​បិតកញ្ចក់ការពារកំដៅមួយជុំរថយន្ត, ស្លាកលេខវែង ។

Subaru Cambodia ដោយនៅពេលទិញរថយន្ត Subaru Forester ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣  និងទទួលបានប្រូម៉ូសិនពិសេស ថែមជូន ៥ មុខ ក្នុងកញ្ចប់តែមួយសម្រាប់ខែ មិថុនា ២០២៣ ផ្តល់ជូនការធានា ៥ ឆ្នាំ និងសេវាថែទាំរយៈពេល ៥ ឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃ រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចខាងក្រោម៖

 • ថែម កម្រាលជើង ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ថែម ផ្លាកលេខវែង
 • ថែម ស្ទីគ័រការពារកំដៅថ្ងៃ និងការពារឆ្គូត
 • ធានាការរ៉ាប់រង ៥ ឆ្នាំ ឬ ១០០ ០០០ គីឡូម៉ែត្រ
 • ថែមជូនសេវាប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន និងតម្រង់ប្រេង ៥ ឆ្នាំ ឬ ១០ ដង ព្រមទាំងមានការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈពិសេស ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ១០០ មុខងារថែមទៀតផង។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរ ក្រៅពីការបញ្ចុះតម្លៃហើយ ក្រុមហ៊ុនក៏មានការផ្តល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតផងដែរ ។ លើសពីនេះ ក៏មានក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្តផ្លូវការជាច្រើនទៀតកំពុងធ្វើការ Promotion ពិសេសជាច្រើនទៀតដែរ ។ ដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្លូវការ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម