ទីបំផុតដឹងថ្ងៃប្រកាសចេញឡាន Toyota Tundra ស៊េរីឆ្នាំ២០២២ ជាផ្លូវការ

Toyota បានបង្ហាញចេញ Teaser ថ្មីសម្រាប់រថយន្ត Tundra ស៊េរីឆ្នាំ២០២២ ដែលក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារថយន្តជំនាន់ថ្មីនេះនឹងប្រកាសចេញនាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា។

វីដេអូ Teaser មិនបានបង្ហាញអ្វីច្រើននោះទេ ប៉ុន្តែកន្លងមកមានការបែកធ្លាយជាហូរហែរួចមកហើយពីរថយន្ត Tundra ជំនាន់ថ្មី ក្នុងនោះ Toyota បានបង្ហាញចេញរូបភាពរថយន្ត Tundra ស៊េរីថ្មីប្រភេទ TRD ជាផ្លូវការផងដែរ ក្រោយពីមានការបែកធ្លាយរថយន្តនេះច្បាស់ៗ។

ពាណិជ្ជកម្ម

អ្វីដែលជាចម្ងល់ធំបំផុតនាពេលនេះគឺប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន ដែលគេរំពឹងថា Toyota អាចនឹងបន្ថែមម៉ាស៊ីនថ្មីលើរថយន្ត Tundra ស៊េរីឆ្នាំ២០២២ ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដូចមានលើ Land Cruiser ថ្មីដែរ ពោលគឺម៉ាស៊ីន Twin-Turbo ចំណុះ ៣,៥លីត្រ ៦ស៊ីឡាំង៕

Sponsored