នៅកម្ពុជា! Ford ជាក្រុមហ៊ុនទី២ ប្រកាសតម្លៃពន្ធថ្មី ចំនេញរហូតដល់ ៤ ០០០ដុល្លារ!

17602
ប្រភព៖ Ford Cambodia

[ទីផ្សាររថយន្តក្នុងស្រុក] យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសេចក្តីជូនដណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា។ ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Ford Cambodia ក៏បានប្រកាសចេញតម្លៃពន្ធថ្មី ផ្លូវការរបស់ខ្លួនទៅលើរថយន្តឆ្នាំ ២០២០ និង ២០២១របស់ខ្លួន ដែលបញ្ចុះតម្លៃពី ២ ០០០ដុល្លារ រហូតដល់ ៤ ០០០ដុល្លារ។ រាល់តម្លៃថ្មីទាំងអស់នេះ ហេតុស្តែងអោយឃើញថា ពិតជាបានផ្តល់ផលចំនេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីមានលទ្ធភាពទិញរថយន្ត និងជាពិសេសរថយន្តថ្មីសន្លាងតែម្តង សម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

ខាងក្រោមនេះជាតម្លៃថ្មី របស់រថយន្ត Ford ទាំងអស់ដែលទើបប្រកាសចេញ៖

 • ចំពោះម៉ូឌែល ២០២១
  Ford EcoSport ឆ្នាំ២០២១ តម្លៃចាស់ ២៩ ៩០០ដុល្លារ មកត្រឹម ២៧ ៩០០ដុល្លារ
  Ford Territory ឆ្នាំ២០២១ តម្លៃចាស់ ៤៩ ៩០០ដុល្លារ មកត្រឹម ៤៦ ៩០០ដុល្លារ
  Ford Everest 2.0L Bi-Turbo ឆ្នាំ២០២១ តម្លៃចាស់ ៧១ ០០០ដុល្លារ មកត្រឹម ៦៨ ៥០០ដុល្លារ
  Ford Everest Trend ឆ្នាំ២០២១ តម្លៃចាស់ ៥៩ ៥០០ដុល្លារមកត្រឹម ៥៧ ៥០០ដុល្លារ
 • ចំពោះម៉ូឌែល ២០២០
  Ford Everest 2.0L Bi-Turbo ឆ្នាំ២០២០ តម្លៃចាស់ $71,000 មកត្រឹម ៦៧ ០០០ដុល្លារ
  Ford Everest Trend ឆ្នាំ២០២០ តម្លៃចាស់ ៥៩ ៥០០ដុល្លារ មកត្រឹម ៥៥ ៥០០ដុល្លារ
  Ford EcoSport ឆ្នាំ២០២០ តម្លៃចាស់ ២៩ ៩០០ដុល្លារ មកត្រឹម ២៦ ០០០ដុល្លារ
ប្រភព៖ Ford Cambodia

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងផ្នែកលក់: ០៧៨ ៣៣៣ ៧៤៨ | ០១៦ ៣៣៣ ៧៨៥

Sponsored

យើងនឹងរង់ចាំតម្លៃពន្ធថ្មី សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត កុំភ្លេចតាមដានជាមួយគេហទំព័រ www.camboauto.com ឬ Facebook: Cambo Auto

 

Sponsored