បញ្ជើររថយន្តដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

វិស័យយាន្តយន្តនៅទូទាំងពិភពលោកតែងតែមានការរើកចំរើនជាមួយបច្ចេកវិទ្យា ទំនើបៗដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ ក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងផងដែរ។ ដើម្បីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់បាន គឺតម្រូវអោយរថយន្តនៅត្រូវផលិតតិចបំផុតនៅឆ្នាំ ២០១៨។

យ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះ ខេមបូអូតូ សូមធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកពីកំពូលរថយន្តដែលអាចបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនបំផុត ទាំង ១០នៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩នេះ តាមលំដាប់ថ្នាក់ទីលេខ ១០ ដល់លេខ ១ ដូចខាងក្រោម៖

១០. Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye ២០១៩ ល្បឿនប្រហែល ៣២៧ គ.ម/ម៉ោង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye ២០១៩

៩. Bentley Continental ២០១៩ ល្បឿនប្រហែល ៣៣៣ គ.ម/ម៉ោង

Bentley Continental GT ២០១៩

៨. McLaren Senna ល្បឿនប្រហែល ៣៣៥ គ.ម/ម៉ោង

McLaren Senna ២០១៩

៧. Porsche 911 GT2 RS ល្បឿនប្រហែល ៣៤០ គ.ម/ម៉ោង

Porsche 911 GT2 RS ២០១៨

៦. Aston Martin DBS Superleggera ល្បឿនប្រហែល ៣៤០ គ.ម/ម៉ោង

Aston Martin DBS Superleggera ២០១៩

៥. Chevrolet Corvette ZR1 ល្បឿនប្រហែល ៣៤១ គ.ម/ម៉ោង

Chevrolet Corvette ZR1 ២០១៩

៤. Ford GT ល្បឿនប្រហែល ៣៤៨ គ.ម/ម៉ោង

Ford GT ២០១៨

៣. Lamborghini Aventador SVJ ល្បឿនប្រហែល ៣៥០ គ.ម/ម៉ោង

Lamborghini Aventador SVJ ២០១៩

២. Mercedes-AMG Project One ល្បឿនប្រហែល ៣៥០ គ.ម/ម៉ោង

Mercedes-AMG Project One ២០១៩

១. Bugatti Chiron Sport ល្បឿនប្រហែល ៤២០ គ.ម/ម៉ោង

Bugatti Chiron Sport ២០១៨
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម