បូកសរុប ១០ឆ្នាំចុងក្រោយ ទាំង ១០នេះជារថយន្តលក់ដាច់ជាងគេនៅវៀតណាម

រយៈពេល​ជាង ១០ឆ្នាំ រថយន្ត​ Sedan កម្រិត B-Class របស់ Toyota នៅ​តែ​គ្មាន​គូ​ប្រជែង​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ប្រទេស​វៀតណាម។

១. Tooyta Vios លក់​បាន ១២៩ ៣២១ គ្រឿង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Toyota Innova លក់​បាន ៨៨ ៣២៦ គ្រឿង

៣. Toyota Fortuner លក់​បាន​ ៨៤ ២៣៧ គ្រឿង

៤. Kia Morning លក់​បាន ៧៥ ០១៩ គ្រឿង

៥. Ford Ranger លក់​បាន ៦៤ ៧៦៤ គ្រឿង

៦. Mazda3 លក់​បាន ៥៦ ១៤៣ គ្រឿង

៧. Toyota Altis លក់​បាន ៥១ ៦៤៤ គ្រឿង

៨. Kia Forte លក់​បាន ៥១ ០០០ គ្រឿង

៩. Mazda CX-5 លក់​បាន ៤៦ ៩៥៩ គ្រឿង

១០. Honda CR-V លក់​បាន ៤០ ៦៨០ គ្រឿង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម