ប្រធានក្រុមហ៊ុន Toyota សម្រេចចិត្តចូល​និវត្តន៍​ពី​តួនាទី​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​ផលិត​រថយន្ត​ជប៉ុន (JAMA)

ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន Toyota លោក Akio Toyota បាន​ចូល​និវត្តន៍​ពី​តួនាទី​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​ផលិត​រថយន្ត​ជប៉ុន (JAMA) ដែល​តំណាង​ឲ្យ​បុគ្គលិក​ចំនួន ៥,៥ លាន​នាក់​មក​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ចំនួន ១៤ ដែលបានដឹកនាំឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនចំនួន ៣ លើកដែលត្រូវបានតែងតាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១២, ២០១៨ និង ២០២២។

ក្នុងនោះលោក Masanori Katayama ប្រធាន Isuzu Motors នឹងក្លាយជាប្រធានថ្មីរបស់ JAMA នៅថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជំនួសតំណែងលោក Akio Toyota ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយអនុប្រធានរួមទាំងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan (Makoto Uchida), Honda (Toshihiro Mibe) និង Toyota (Koji Sato) រួមទាំងតួរលេខឈានមុខគេជាច្រើនទៀតពីផ្នែករថយន្តក្រុង ឡានដឹកទំនិញ និងម៉ូតូ ។ ដោយបន្ថែម​ពីនេះ ទាំងលោក Masanori Katayama និង Akio បានព្រមព្រៀងគ្នាថា វិស័យរថយន្តនឹងនៅតែជាឧស្សាហកម្មសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុន។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បញ្ហាប្រឈមបន្ទាប់សម្រាប់ សមាគម​អ្នក​ផលិត​រថយន្ត​ជប៉ុន JAMA គឺត្រូវអនុវត្តតាមគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការសម្រេចបាននៅការបំភាយឧស្ម័នសូន្យសុទ្ធនៅឆ្នាំ ២០៥០ ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម