ប្រភេទ SUV នៅតែជារថយន្តលក់ដាច់ជាងគេរបស់ Porsche

នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Porsche អាច​លក់​រថយន្ត​បាន​ ២៨០ ៨០០ គ្រឿង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ដែល​មាន​ការ​កើន​ឡើង ១០% បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ ២០១៨។

ម៉ូដែល​ដែល​លក់​ដាច់​ច្រើន​ជាង​គេ​នៅ​តែ​ជា​ប្រភេទ SUV ដោយ​ម៉ូដែល Macan គឺ​ស្មើ​នឹង​ជាង ១ភាគ៣ នៃ​ចំនួន​លក់​សរុប។ នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩ រថយន្ត Macan លក់​ចេញ​បាន​ ៩៩ ៩៤៤ គ្រឿង នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក។ ចំណែក​ឯ​ Cayenne SUV ជា​រថយន្ត​លក់​ដាច់​បន្ទាប់ មាន​ចំនួន​លក់​ ៩២ ០៥៥ គ្រឿង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុង​ចំណោម​រថយន្ត​ទាំង ២៨០ ៨០០ គ្រឿង​ដែល​លក់​ចេញ មាន​ ១១៦ ៤៥៨ គ្រឿង​គឺ​លក់​ចេញ​ទៅ​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក, អាហ្វ្រិក និង​មជ្ឈិមបូព៌ា ហើយ​មាន​ ៨៦ ៧៦២ គ្រឿង​គឺ​លក់​ចេញ​នៅ​ចិន។ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​​អាច​លក់​ចេញ​បាន​ ៦១ ៥៦៨ គ្រឿង ខណៈ​នៅ​អឺរ៉ុប​លក់​ចេញ​បាន ៨៨ ៩៧៥ គ្រឿង៕​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម