ពេលនេះ Tesla មានតម្លៃជាងសម្ព័ន្ធ Volkswagen ទៅទៀត

ទើប​តែ​កើន​ឡើង​តម្លៃ​ទីផ្សារ​លើស​ក្រុមហ៊ុន​​ Ford និង General Motors ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​រួច​មក នៅ​ពេល​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​អគ្គិសនី Tesla បន្ត​កើន​ឡើង​តម្លៃ ដោយ​ឡើង​ថ្លៃ​លើស Volkswagen ទៅ​ទៀត។

គិត​ត្រឹម​ពេល​នេះ តម្លៃ​ភាគ​ហ៊ុន​ Tesla ពេល​នេះ​គឺ ៥៧២,២០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ហ៊ុន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​តម្លៃ​​ទីផ្សារ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​​មាន​​ប្រមាណ ១០៧,២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ខណៈ​ដែល​​តម្លៃ​​​លើ​ទីផ្សារ​របស់ Volkswagen គឺ​ប្រមាណ ៩៩,៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​តែ​ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​មាន​តម្លៃ​លើស​ Tesla គឺ​ Toyota ដែល​មាន​តម្លៃ​លើស​ពី ២៣០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។ ប្រសិន​បើ​ Tesla ចង់​ក្លាយ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​​រថយន្ត​មាន​តម្លៃ​ជាង​គេ​ក្នុង​លោក​ នោះ​ភាគ​ហ៊ុន​ត្រូវ​មាន​ ១ ២៥០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ហ៊ុន៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម