ភីកអាប់ Toyota Tacoma ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ដឹកមកដល់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃជិត ៨មុឺនដុល្លារ

[ទីផ្សារក្នុងស្រុក] យោងតាមការបង្ហោះពីគេហទំព័រភ្នាក់ងារទិញរថយន្តពីបរទេសដែលមានឈ្មោះថា Auto US Direct Cambodia បានធ្វើការបង្ហាញចេញនៅតម្លៃលម្អិតនៃភីកអាប់ Toyota Tacoma ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ជាមួយតម្លៃសរុប ៧៩ ៧៥២ ដុល្លារ សម្រាប់នៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ។

សម្រាប់តម្លៃ ៧៩ ៧៥២ ដុល្លារ ដែលបានរួមបញ្ចូលនៅដូចជា៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • តម្លៃឡាន ៥២ ៩៩៩ ដុល្លារ ($52,999)
  • តម្លៃពន្ធនាំចូល ១៨ ៥០៤ ដុល្លារ ($18,504)
  • តម្លៃដឹកជញ្ជូន ២ ៤៥០ ដុល្លារ ($2,450)
  • តម្លៃកាត់ឈ្មោះនៅអាមេរិក ៨៩៩ ដុល្លារ ($899)
  • តម្លៃឯកសារនៅខ្មែរ ៩០០ ដុល្លារ ($900)
  • តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា ៥០០ ដុល្លារ ($500)
  • តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិច ៣ ៥០០ ដុល្លារ ($3,500)
  • តម្លៃសរុបទាំងអស់ ៧៩ ៧៥២ ដុល្លារ ($79,752)
រូបភាពពី Auto US Direct Cambodia
រូបភាពពី Auto US Direct Cambodia

សម្រាប់រថយន្ត Toyota Tacoma ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ដែលបានបញ្ជាក់ដូចខាងលើនេះ គឺជាម៉ូដែល TRD Sport ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត បងប្អូនអាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តាមគេហទំព័រ Auto US Direct Cambodia ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 096 72 88 687  ៕

រូបភាពពី Auto US Direct Cambodia
រូបភាពពី Auto US Direct Cambodia
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម