មកមើលស៊េរីថ្មី ២០២០ របស់តូយ៉ូតា ដែលនិយមជិៈនៅស្រុកខ្មែរបំផុតតិចមើល!

ជាការពិតណាស់ នៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលស្គាល់ពីគុណភាព ដែលជាហេតុនាំអោយទទួលបានការលក់ដាច់ជាគេបំផុត។​ ជាក់ស្តែងដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសដែលមានការនាំចូលរថយន្តមួយទឹកពីបណ្តារប្រទេសអឺរ៉ុបច្រើនផងដែរ ដែលការនាំចូលម៉ូដែលចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ មកដល់ឆ្នាំ ២០១០ ដូចជារថយន្ត ស៊ីណា (Sienna) ហ៊ាយឡែនឌឺ (Highlander) តាកូមា (Tacoma) កូរូ៉ឡា (Corolla) ព្រុស ឬព្រីស (Prius)។ យ៉ាងណាមិញ ថ្ងៃនេះខេមបូអូតូ សូមនាំអ្នកទាំងអស់គ្នា ទៅមើលមូ៉ដែល ២០២០ បន្តិចមើល ថាតើមានអ្វីទាក់ទាញនោះ ដែលបានប្រកាលលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ស៊ីណា (Sienna) ២០២០
ព្រុស ឬព្រីស (Prius Prime) ២០២០
កូរូ៉ឡា (Corolla) ២០២០
តាកូម៉ា (Tacoma) ២០២០
ហ៊ាយឡែនឌឺ (Highlander) ២០២០
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម