មកស្គាល់រថយន្តមានគេជិះយូរបំផុត

ក្រុម​ការងារ​ iSeeCars ដែល​មូលដ្ឋាន​នៅ Boston សហរដ្ឋអាមេរិក​ បាន​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​លើ​រថយន្ត​ជាង ១៥,៨ លាន​គ្រឿង​ដែល​លក់​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​រក​មើល​ថា​រថយន្ត​ថា​ដែល​មាន​ចម្ងាយ​បើកបរ​ដល់ ៣២ ម៉ឺន​គីឡូម៉ែត្រ​ ច្រើន​ជាង​​គេ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​ជិះ​ដល់ ៣២ ម៉ឺន​គីឡូម៉ែត្រ ដោយ​ Toyota Land Cruiser មាន​ភាគ​រយ​ខ្ពស់​ជាង​គេ ៖

១. Toyota Land Cruiser ៖ ១៥,៧%

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Toyota Sequoia ៖ ៩,២%

៣. Ford Expedition ៖ ៥,២%

៤. Chevrolet Suburban ៖ ៤,៩%

៥. Toyota Highlander Hybrid ៖ ៤,២%

៦. Chevrolet Tahoe ៖ ៤,១%

៧. GMC Yukon XL ៖ ៤,១%

៨. Toyota 4Runner ៖ ៣,៩%

៩. GMC Yukon ៖ ៣,២%

១០. Honda Ridgeline ៖ ៣%

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម