មក​ស្គាល់ម៉ាករថយន្តលក់ដាច់បានច្រើនជាងគេទាំង ១០ នៅអាល្លឺម៉ង់

ដោយ​សារ​តែ​ជា​ទឹក​ដី​កំណើត​របស់​ម៉ាក​ប្រណីត​ល្បីៗ​ជា​ច្រើន​នោះ ហេតុ​នេះ​អាល្លឺម៉ង់​មិន​សូវ​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​រថយន្ត​នាំ​ចូល​ខ្លាំង​ប៉ុន្មាន​ឡើយ។ ម៉ាក​រថយន្ត​ក្នុង​ស្រុក ជា​ពិសេស​គឺ Volkswagen គឺ​​ក្ដោប​ក្ដាប់​ចំណែក​ទីផ្សារ​យ៉ាង​ធំ​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ។

គិត​ត្រឹម​ដំណាច់​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩ (រយៈពេល ៩ ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ) ចំនួន​រថយន្ត​ដែល​លក់​ចេញ​នៅ​អាល្លឺម៉ង់​កើន​ឡើង ២,៥%។ ក្នុង​នោះ​ម៉ាក​រថយន្ត​ដែល​លក់​ដាច់​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​នៅ​អាល្លឺម៉ង់​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

១. Volkswagen លក់​បាន ៤៩៨ ៤៨១ គ្រឿង (-២,៦%)

២. Mercedes លក់​បាន​ ២៤៨ ០៩៣ គ្រឿង (+6%)

៣. Audi លក់​បាន​ ២១៤ ០៣៩ គ្រឿង (-១,៧%)

៤. Ford លក់​បាន​ ២១១ ៣២៤ គ្រឿង (+១១,៦%)

៥. BMW លក់​បាន​ ២០៥ ៥០៦ គ្រឿង (+៥,៤%)

៦. Opel លក់​បាន​ ១៧៥ ២២៧ គ្រឿង (+០,៨%)

៧. Skoda លក់​បាន ១៦១ ៣៨៥ គ្រឿង (+៥,៥%)

៨. Seat លក់​បាន​ ១០៩ ១៦០ គ្រឿង (+១៣,១%)

៩. Renault លក់​បាន​ ៩៩ ៣៤៧ គ្រឿង (-៥,៦%)

១០. Hyundai លក់​បាន​ ៩៨ ០៦៥ គ្រឿង (+១២,១%)

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម