មក​ស្គាល់​ឡាន​ Sedan ចំនួន ១០ ម៉ូដែល​ល្បឿន​លឿន​ជាង​គេ​លើ​ផែនដី

Sedan គឺ​ជា​​ប្រភេទ​រថយន្ត​សម្រាប់​​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ដោយ​ល្បឿន​របស់​វា​មិន​ជា​ខ្លាំង​ក្លា​ប៉ុន្មាន​ឡើយ។ ប៉ុន្តែ​ក៏​មាន​ប្រភេទ​រថយន្ត Sedan មាន​​ល្បឿន​ដល់​​ខ្ទង់ ៣០០ គ.ម/ម៉ ផង​ដែរ មិន​ចាញ់​រថយន្ត​ស្ព័រ​ប៉ុន្មាន​ឡើយ។

១. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 • ម៉ាស៊ីន Twin-Turbocharged ចំណុះ ២,៩ លីត្រ កម្លាំង ៥០៥ សេះ
 • ល្បឿន​អតិបរមា ៣០៧,៣ គ.ម/ម៉

២. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid ឆ្នាំ ២០១៩

 • ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ Hybrid ដែល​មាន​ម៉ាស៊ីន​ចំណុះ ៤,០ លីត្រ បង្កើត​កម្លាំង​បាន ៦៧៧ សេះ
 • ល្បឿន​អតិបរមា ៣០៩ គ.ម/ម៉

៣. Maserati Quattroporte GTS

 • ម៉ាស៊ីន Twin-Turbocharged ចំណុះ ៣,៨ លីត្រ មាន ៨ ស៊ីឡាំង កម្លាំង ៥៣០ សេះ
 • ល្បឿន​អតិបរមា ៣១០ គ.ម/ម៉

៤. Mercedes AMG GT 63 S

 • ម៉ាស៊ីន Twin-Turbocharged ចំណុះ ៤,០ លីត្រ មាន ៨ ស៊ីឡាំង កម្លាំង ៦៣០ សេះ
 • ល្បឿន​អតិបរមា ៣១៥ គ.ម/ម៉

៥. Cadillac CTS-V Sedan ស៊េរី ២០១៩

 • ម៉ាស៊ីន Turbocharged ចំណុះ ៦,២ លីត្រ មាន ៨ ស៊ីឡាំង កម្លាំង ៦៤០ សេះ
 • ល្បឿន​អតិបរមា ៣២១ គ.ម/ម៉

៦. Jaguar XE SV Project 8

 • ម៉ាស៊ីន Supercharged ចំណុះ ៥,០ លីត្រ ចំនួន ៨ ស៊ីឡាំង កម្លាំង ៦០០ សេះ
 • ​​​​​​​​ល្បឿន​អតិបរមា ៣២១ គ.ម/ម៉

៧. Dodge Charger SRT Hellcat ឆ្នាំ ២០១៥

 • ម៉ាស៊ីន Supercharged ចំណុះ ៦,២ លីត្រ មាន ៨ ស៊ីឡាំង កម្លាំង ៧០៧ សេះ
 • ល្បឿន​អតិបរមា ៣២៨,៣ គ.ម/ម៉

៨. Aston Martin Rapide AMR

 • ម៉ាស៊ីន​ចំណុះ ៦,០ លីត្រ ចំនួន ១២ ស៊ីឡាំង ផលិត​កម្លាំង​បាន​ ៦០៣ សេះ
 • ល្បឿន​អតិបរមា ៣៣០ គ.ម/ម៉

៩. Alpina B7

 • ម៉ាស៊ីន Bi-Turbo ចំណុះ ៤,៤ លីត្រ ចំនួន ៨ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង ៦០៨ សេះ
 • ល្បឿន​អតិបរមា ៣៣០ គ.ម/ម៉

១០. Bentley Flying Spur ឆ្នាំ ២០២០

 • ម៉ាស៊ីន​ Twin-Turbocharged ចំណុះ ៦,០ លីត្រ ចំនួន ១២ ស៊ីឡាំង កម្លាំង ៦៣៥ សេះ
 • ល្បឿន​អតិបរមា ៣៣៣ គ.ម/ម៉​
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម