មានលុយជិត ៣ម៉ឺន ទៅជាង ៣,៥មុឺន អាចជិះឡានថ្មីប្រភេទគ្រួសារទាំង ៣ប្រភេទនេះបានហើយ…

ថ្ងៃនេះ ខេមបូអូតូ សូមធ្វើការណែនាំរថយន្តលក្ខណះគ្រួសារខ្នាតតូច (SUV / MPV) ថ្មីសន្លាង ដែលមានតម្លៃមិនលើស ៤ម៉ឺនដុល្លារឡើយ ដែលក្នុងនោះមានរថយន្តដូចជា៖

១. Ford EcoSport ២០២០ មានកៅអីចំនួន ៥ តម្លៃ ២៩,៩០០ ដុល្លារអាមេរិក ម៉ាស៊ីនសាំង ៣ ស៊ីឡាំង កំលាំង ១,០ លីត្រ នាំចូលផ្តាច់មុខដោយក្រុម អ អិម អេ ខេមបូឌា។ ចុចមើលព័ត៌មានបន្ថែមនៅទីនេះ៖ https://www.ford.com.kh/suvs/ecosport/

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Mitsubishi Xpander ប្រភេទ MPV ៧ កៅអី តម្លៃ ៣៤,៨០០ ដុល្លារអាមេរិក ម៉ាស៊ីនសាំង ៤ ស៊ីឡាំង ប្រើប្រាស់ប្រភេទ ៤x២ កេឡេកងមុខ កំលាំង ១,៥ លីត្រ នាំចូលផ្តាច់មុខដោយក្រុម Mitsu Cambodia។

៣. Toyota Rush ២០២០ ប្រភេទ SUV ៧ កៅអី តម្លៃ ៣៥,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ម៉ាស៊ីនសាំង ៤ ស៊ីឡាំង ប្រើប្រាស់ប្រភេទ ៤x២ កេឡេកង់ក្រោយ កំលាំង ១,៥ លីត្រ នាំចូលផ្តាច់មុខដោយក្រុម តូយ៉ូតា កម្ពុជា។ ចុចមើលព័ត៌មានបន្ថែមនៅទីនេះ៖ http://toyota.com.kh/en/vehicle/all-new-rush

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម