មិនចេះ ឬមិនសូវចេះអក្សរ ក៏អាចប្រឡងយកបណ្ណបើកបរបាន (មានវីដេអូ)

ដើម្បីសម្រួលការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗរូប ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបង្កើតមុខងារ សំនួរ-ចម្លើយជាសម្លេង ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនមិនចេះ ឬ មិនសូវអក្សរ អាចប្រឡងទ្រឹស្តីនៃការបើកបរបាន។

សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងពីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន!

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម