មិនធម្មតា! ត្រឹម២៤ម៉ោង មានអ្នកកក់ឡានអគ្គិសនី Kia EV6 ជាង២ម៉ឺនគ្រឿង

មិនខុសពី Hyundai Ioniq 5 ប៉ុន្មានឡើយ រថយន្ត Kia EV6 កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន។

ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២៤ម៉ោងបណ្ណោះ បន្ទាប់ពី Kia បានបើកឲ្យកក់រថយន្ត EV6 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក្រុមហ៊ុនអះអាងថា មានអ្នកកក់ជាង ២១ ០០០គ្រឿងបាត់ទៅហើយ។ ចំនួនតួលេខនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងរថយន្ត Ioniq 5 ដែរ ដោយពេលនោះ Hyundai ទទួលបានការកក់ ២៣ ៧៦០គ្រឿងឯណោះ ក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងដំបូង នៅកូរ៉េខាងត្បូង។

ពាណិជ្ជកម្ម

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Kia មិនទាន់បានបង្ហាញឡើយថា ខ្លួនទទួលបានការកក់ប៉ុន្មានគ្រឿងនៅអឺរ៉ុប ប៉ុន្តែ Hyundai ទទួលបានការកក់ ២៣៦ ០០០គ្រឿង សម្រាប់រថយន្ត Ioniq 5 ក្នុងរយៈពេលត្រឹម ១សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ។

គួរឲ្យដឹងថា Kia នឹងបើកការបញ្ជាទិញនៅអឺរ៉ុប ក្នុងខែឧសភា ហើយនឹងដឹករថយន្តឲ្យអតិថិជននៅខែកញ្ញា៕

Sponsored