ម៉ាកដែលមានតម្លៃបំផុតឆ្នាំ ២០១៩ នៅតែ តូយ៉ូតា ឈរលេខ១ តែ VW មានសន្ទុះខ្លាំងជាង…

ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា បានរក្សាតំណែងជាម៉ាករថយន្តដែលមានតម្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោក ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ដែលមានតែក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចំនួន ៣ ប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ចប់នៅក្នុងបញ្ជីយីហោពិភពលោក ១០០ ដែលធ្លាក់ចុះពី ៥ នៅឆ្នាំ ២០១៨ និង ៦ នៅឆ្នាំ ២០១៧ ។

បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាមានតែក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz និង BMW ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងបញ្ជើរទាំង ១០០ យីហោលើពិភពលោក ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Kantar Millward Brown។ ក្រុមហ៊ុន Ford និង Honda ត្រូវបានធ្លាក់លេខចេញពីបញ្ជើរយីហោកំពូលទាំង ១០០ នៅឆ្នាំ ២០១៨។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

តូយ៉ូតា បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ចំនួន ១២ដង ក្នុងរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំដែលការសិក្សាត្រូវបានអនុវត្ត។ ឆ្នាំដែលមិនជាប់លេខ១ នោះគឺមានតែឆ្នាំ ២០១០ និង ២០១២ ដោយពេលនោះគឺធ្លាក់មកត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ ។

ពិភពលោកឈានមកដល់ពេលនេះ តូយ៉ូតាជាផ្នែកមួយដ៏ធំ ដោយនៅតាមប្រទេសនីមួយៗ តែងតែមានម៉ូដែលនិមិត្តរូបចំរុះគ្រប់ប្រភេទរថយន្ត។ លោក Graham Staplehurst នាយកយុទ្ធសាស្រ្តពិភពលោកផ្នែកយីហោរថយន្ត បានប្រាប់មកកាន់សារព័ត៍មានរថយន្តប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបថា ” តូយ៉ូតា ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ថាមពលជំនួស “។

យ៉ាងណាមិញ បើនិយាយពីក្រុមហ៊ុន Volkswagen គឺជាយីហោតែមួយគត់នៅក្នុងបញ្ជីរថយន្តកំពូលទាំង១០ ដែលអាចវិវឌ្ឍន៍តម្លៃរបស់ខ្លួន បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺមានការកើនឡើង ១២ ភាគរយ។ លោក Staplehurst បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន VW កំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការងើបឡើងវិញ បន្ទាប់ពីរឿងមិនល្អទៅលើម៉ាសុីម៉ាស៊ូតរបស់ខ្លួន ដែលបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរទៅថាមពលជំនួស។

ក្រុមហ៊ុន Porsche គឺជាអ្នកថ្មីតែមួយគត់ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេទាំង ១០ បន្ទាប់ពីការទម្លាក់ក្រុមហ៊ុន Maruti-Suzuki របស់ឥណ្ឌាដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១០ ។ លោក Staplehurst បានសរសើរពីយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Porsche ជាពិសេសជុំវិញរថយន្តអគ្គិសនី។ វាជាការឈានចូលថ្មីមួយគួរឱ្យរំភើប ដែលយីហោ Porsche បានធ្វើអ្វីៗជាច្រើនយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ក្រុមហ៊ុន Porsche ជិតនឹងចេញលក់រថយន្តអគ្គិសនីពេញលេញដំបូងរបស់ខ្លួនគឺរថយន្ត Taycan ។

ក្រុមហ៊ុនរថយន្តទាំងអស់ បានបាត់បង់តម្លៃយីហោក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែអាជីវកម្មរបស់ពួកគេមានឥទ្ធិពលតិចជាងអ្នកប្រើប្រាស់ បើប្រៀបធៀបជាមួយក្រុមហ៊ុនឌីជីថល ដូចជា Amazon (លេខ ១ ក្នុងបញ្ជី ១០០ ក្នុងឆ្នាំនេះ) Apple និង Google ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម