យានយន្ត ដែលមានស្លាកលេខរលុប បាក់ បាត់លេខ ឬរចនាខុសពីលក្ខណៈដើម ត្រូវផាកពិន័យប៉ុន្មាន?

[ភ្នំពេញ] កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី ចំពោះម៉ូតូ ឬ យានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានស្លាកលេខ រលុបលេខ បាក់ បាត់លេខ ឬ រចនាខុសពីលក្ខណៈដើម សូមប្រញាប់ទៅប្តូរថ្មី ជាជាងត្រូវប៉ូលិសផាកពិន័យ។

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន

យោងតាមមាត្រា ៦-៧ ថ្មី ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដែលម៉ូតូ ឬ រ៉ឺម៉ក (កង់៣ ឬ កង់៤ ) ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ១២០,០០០រៀល រថយន្ត ធុនស្រាល ត្រូវពិន័យ ១៨០,០០០រៀល និងរថយន្ត ធុនធ្ងន់ ត្រូវពិន័យ ៣៧៥,០០រៀល ក្នុងករណីដែល ប្រើផ្លាកលេខសម្គាល់យានយន្ត ដែលរចនាខុសពីលក្ខណៈដើម រលុបលេខ បាក់ផ្លាក បាត់លេខ ដាក់សម្ភារៈ វត្ថុផេ្សងៗបាំង៕

ទាក់ទងនឹងតម្លៃនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ក៏មានការចែករំលែកលើបណ្តាញសង្គម ចំពោះម៉ូតូ ឬ យានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានស្លាកលេខ រលុបលេខ បាក់ បាត់លេខ ឬ រចនាខុសពីលក្ខណៈដើម សូមប្រញាប់ទៅប្តូរថ្មីតំលៃដូចខាងក្រោម៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • ម៉ូតូតំលៃ ៣១០០០៛
  • រថយន្ត ទាំងមុខ និងទាំងក្រោយ ៦៥០០០៛ បើតែមួយតំលៃ ៣១០០០៛

ទោះយ៉ាងដើម្បីច្បាស់ពិតប្រាកដ អាចទាក់ទងពត៌មានលំអិត ៖ ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម