រកឃើញរថយន្តទាំង ៩ ឈ្នះពាន “2020 Car Of The Year Awards” នៅអង់គ្លេស

ក្រុមអ្នកកាសែតមកពីស្ថាប័នចំនួន ២៩ផ្សេងៗគ្នា បានសម្រេចការបោះឆ្នោតជុំចុងក្រោយ ដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ “2020 UK Car of the Year” នៅក្នុងប្រភេទចំនួន ៩ ខុសៗគ្នា។

នៅក្នុងនោះ មានតែរថយន្ត Porsche ប៉ុណ្ណោះ ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ ២ប្រភេទខុសគ្នា ដោយរថយន្ត Porsche 911 ឈ្នះពាន “Best Cabriolet” និង Porsche Taycan ឈ្នះពាន “Best Performance”។

ក្រៅពីនោះក៏មានរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ Kia គឺម៉ូដែល e-Niro ឈ្នះពានរង្វាន់ “Best Crossover” ស្របពេលដែលពានរង្វាន់ “Best Small Hatch” បានទៅលើរថយន្ត Mazda3៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ខាងក្រោមនេះគឺជារថយន្តដែលឈ្នះពាន់រង្វាន់ “2020 UK Car of the Year Winners” នៅក្នុងប្រភេទនិមួយៗ៖

Best Supermini – Renault Clio

Best Small Hatch – Mazda Mazda3

Best Executive – Tesla Model 3

Best Luxury – Bentley Flying Spur

Best Estate – BMW 3-Series Touring

Best Crossover – Kia e-Niro

Best Premium Crossover – Range Rover Evoque

Best Cabriolet – Porsche 911

Best Performance – Porsche Taycan

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម