រថយន្តកម្រជាច្រើនរបស់ Paul Walker នឹងដាក់ដេញថ្លៃឆ្នាំក្រោយ

រថយន្ត​ចំនួន ២១ ម៉ូដែល​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ Paul Walker នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ដេញ​ថ្លៃ​នា​ខែ​មករា​ឆ្នាំ ២០២០ ខាង​មុខ​នេះ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ដេញ​ថ្លៃ Scottsdale Auction លើក​ទី ៤៩។

BMW M3

រថយន្ត​ទាំង​នោះ​រួម​មាន​ដូច​ជា​ BMW M3 ចំនួន ៧ គ្រឿង, Nissan Skyline ឆ្នាំ ១៩៨៩ ចំនួន​មួយ និង Nissan 370Z ចំនួន​មួយ​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ​ថត​ភាពយន្ត “Fast Five” ផ្ទាល់​តែ​ម្ដង។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​បង្ហាញ​អំពី​រថយន្ត​ទាំង​អស់ ៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម