រថយន្តតូយ៉ូតាស៊េរី២០២០ ចុះសាហាវណាស់ក្រោម៣ម៉ឺនទៀត!ទិញលើកនេះដឹងតែចំណេញច្រើន! តោះទិញមួយទុកជិះចូលឆ្នាំ!ប្រយត្ន័ទិញអត់ទាន់គេ!

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា(ខេមបូឌា)បានធ្វើការប្រកាសនៅលើទំពរ័ Facebook របស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចុះតំលៃសាហាវមិនដែលមានពីមុនមកហើយសុទ្ធតែស៊េរីឆ្នាំ២០២០ទៀត។ បងប្អូនកម្ពុជាយើង ពិតជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពីគុណភាពរថយន្តតូយ៉ូតា ព្រោះជិះតកូនតចៅ ស្រលាញ់ត្រង់ធន់ ស៊ីប្រេងសាំងតិច​ ងាយស្រួលជួសជុល សម្បូរគ្រឿងបន្លាស់ ហើយស្រួលលក់ចេញបានតំលៃថ្លៃទៀតបើប្រៀបធៀបជាមួយម៉ាកដទៃ។  តោះមកមើលរថយន្តតូយ៉ូតាណាខ្លះចុះថ្លៃ?

ទិញលើកនេះដឹងតែចំណេញច្រើនហើយ ព្រោះតូយ៉ូតាមិនដែលចុះថ្លៃម្លឹងៗទេ! ក្រុមហ៊ុនមានផ្តល់ជូនការធានា3ឆ្នាំឬ10ម៉ឺនគីឡូ ហើយអតិថិជន ចង់បង់រំលស់ក៏បាន ដូរឡានចាស់យកឡានថ្មីក៏បានក្រុមហ៊ុនទិញចូលទាំងអស់ម៉ាកអីក៏ដោយ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមហ៊ុនថាតំលៃនេះមិនមានស្តុកច្រើនទេ បើអស់ស្តុកហើយ ក្រុមហ៊ុនឈប់លក់តំលៃនេះទៀតហើយ! តោះស្រូតឡើងទាន់ក្រុមហ៊ុនចុះថ្លៃ ទិញទុកជិះចូលឆ្នាំ!

បើចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនបាន ០១៧ ៣៣៣ ៥០៣ / ០៨៦ ៣៣៣ ៥០៣​ ឬទំពរ័ Facebook: Toyota Cambodia

សូមពិនិត្យរូបភាព ជាមួយតម្លៃខាងក្រោម៖

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម