រថយន្តថ្មីទាំង ៥ម៉ូដែល ដែលមានតម្លៃលើសតិច និងក្រោម ៣ម៉ឺនដុល្លារ សម្រាប់បងប្អូនពិចារណា

[ទីផ្សាររថយន្តក្នុងស្រុក] យើងសង្កេតឃើញថា ការនិយមប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីបាននឹងកំពុងមានការកើនឡើង ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយនេះជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ពីផលវិជ្ជមាន និងអត្ថប្រយោជន៌នៃការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មី។ ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងាររបស់ ខេមបូអូតូ សូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអោយស្គាល់រថយន្តថ្មីចំនួន ៤ ម៉ូដែលពីក្រុមហ៊ុនផ្លូវការ មានការធានាត្រឹមត្រូវ ដែលមានតម្លៃចាប់ពីថ្លៃជាងគេ ដល់ធូរជាងគេដូចជា៖

១. MG 6 ២០២១ (៥ កៅអី) ម៉ាស៊ីនសាំង ១,៥លីត្រ តម្លៃ ៣២ ០០០ដុល្លារ

ប្រភពរូប៖ MG Cambodia

២. Toyota Vios ២០២១ (៥ កៅអី) ម៉ាស៊ីនសាំង ១,៣លីត្រ តម្លៃ ៣១ ៩០០ដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ប្រភពរូប៖ Toyota Cambodiia

៣. Toyota Avanza ២០២១ (៧ កៅអី) ម៉ាស៊ីនសាំង ១,៦លីត្រ តម្លៃ ២៩ ៩០០ដុល្លារ

ប្រភពរូប៖ Toyota Cambodiia

៤. Hyundai Venue ២០២១ (៥ កៅអី) ម៉ាស៊ីនសាំង ១,៦លីត្រ តម្លៃ ២៩ ៥០០ដុល្លារ

ប្រភពរូប៖ Hyundai Cambodia

៥. Ford EcoSport ២០២១ (៥ កៅអី) ម៉ាស៊ីនសាំង ១,០ លីត្រ តម្លៃ ២៧  ២៧ ៩០០ដុល្លារ

ប្រភពរូប៖ Ford Cambodia

សម្រាប់ចម្ងល់ ឬព័ត៌មានរថយន្តផ្សេងៗ សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផ្លូវការនីមួយៗ។

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម