រថយន្តទាំង ១០ ម៉ាកដែលលក់ដាច់បំផុតនៅប្រទេសចិន

ប្រទេសចិន៖ តាមទិន្នន័យដែលចេញដោយ Focus2move ពីរថយន្តដែលលក់ដាច់បំផុតក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះគឺមានរថយន្ត Volkswagen Lavida បើគិតមកដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ លក់បាន ៤១១១៦៤ គ្រឿង ឈរនៅលំដាក់ថ្នាក់លេខ ១ រីឯលេខ ២បានទៅលើរថយន្ត Nissan Sylphy ហើយរថយន្តរបស់ចិនក៏ជាប់លេខ ៣-៤ផងដែរ គឺរថយន្ត Haval H6 និង Wuling Mini Truck និងក្នុងនោះរថយន្ត Corolla ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥។

ខាងក្រោមនេះជាទិន្នន័យបង្ហាញលក់ និងការប្រៀបធៀបការលក់កាលពីឆ្នាំមុន ទាំង ១០ម៉ាក៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម