រថយន្តរបស់ Hyundai មួយម៉ូដែលនេះ ត្រូវបាន​ចោរ​លួចច្រើនជាងគេ​នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំមុន

[បរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន ២ រួមមានក្រុមហ៊ុន Hyundai និង Kia បានឈរលើបញ្ជីរថយន្តដែលត្រូវបានគេលួចច្រើនបំផុតសម្រាប់នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ដែលមានរថយន្តដល់ទៅ ៦ ម៉ូដែលក្នុងចំណោម ១០ម៉ូដែល ។

បើយោងតាមទិន្នន័យថ្មីពីការិយាល័យឧក្រិដ្ឋកម្មធានារ៉ាប់រងជាតិ (NICB) ក្រុមហ៊ុន Hyundai និង Kia ផលិតរថយន្តចំនួន ៦ ក្នុងចំណោមរថយន្តទាំង ១០ ដែលត្រូវបានចោរលួចច្រើនបំផុតនៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ក្នុងនោះរថយន្តដែលត្រូវបានគេលួចច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំចំនួន ៣ គឺ Hyundai Elantra ដែលជា Hyundai Sonata និង Kia Optima ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ជាមួយគ្នានេះ គួរឲ្យដឹងថា រថយន្ត​ភីកអាប់ដែល​ធ្លាប់​ជា​រថយន្ត​ដែល​គេ​លួច​ច្រើន​បំផុត​បាន​ធ្លាក់​មក​នៅ​លេខ​រៀង​ទី​៤ ។ លើសពីនេះ ក៏មានការកើនឡើងសរុបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២២ ដែលមានចំនួនដល់ទៅ ១ ០២០ ៧២៩ គ្រឿងដែលត្រូវបានចោរលួចនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម