រថយន្តអនាគតរបស់ Lexus ដែលនឹងត្រូវផលិតនាពេលខាងមុខនេះ…(មានវីដេអូ)

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននីមួយៗតែតែងស្វែងរកគំនិតថ្មី បច្ចេកវិទ្យាថ្មី ដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ ស្របជាមួយនឹងការវិវឌ្ឍន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកផងនោះ ថ្ងៃនេះ ខេមបូអូតូ សូមនាំលោកអ្នកមកមើលរថយន្តនាពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន Lexus ដែលជាក្រុមហ៊ុនបងប្អូនជាមួយតូយ៉ូតា។ ក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Lexus បានបញ្ចេញរថយន្តនាថ្ងៃអនាគតដូចជា៖

១. LC Convertible នឹងត្រូវផលិតឡើងជាមួយថាសកង់ទំហំហូតដល់ ២២ អុីញ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. LF-1 Limitless បំពាក់ជាមួយកញ្ចក់មើលក្រោយប្រភេទ ឌីជីថល រួមជាមួយបច្ចេកវិទ្យាមើលផ្លូវ ៤ឌី (4D Navigation System)

៣. LF-FC

៤. LF-SA

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម