រថយន្ត ១០មុឺនគ្រឿងជាងរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយនេះត្រូវប្រមូលចូលឃ្លាំងវិញហើយ

[បរទេស] Nothing is perfect, កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Toyota បានធ្វើការប្រមូលរថយន្តរបស់ខ្លួនមកវិញចំនួន ១០២,០០០មុឺនគ្រឿងជាង ដោយសារតែមានកំហុសឆ្គងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធម៉ាសុីនដំណើរការអំឡុងពេលផលិតកម្ម។

យោងតាមរដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវជាតិ (NHTSA) បញ្ហានេះកើតឡើងនៅលើរថយន្ត Toyota Tundra ជំនាន់ចុងក្រោយ ចំនួន ៩៦,៨០០គ្រឿង និងរថយន្ត Lexus LX SUVs ចំនួន ៣,៥០០គ្រឿង ដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនសាំុងចំណុះ ៣,៤ លីត្រ turbocharged V6 ដែល​ផលិត​កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចំពោះបញ្ហានេះតាមការជូនដំណឹង​របស់ Toyota កើតឡើងដោយសារការសម្អាតមិនបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអំឡុងផលិតកម្មធ្វើឲមានកំទេចកំទីក្នុងម៉ាស៊ីនដែលជាហេតុធ្វើឲម៉ាសុីនដំណើរការមិនបានល្អឫគាំងតែម្តងនិងអាចបង្កជាហានិភ័យ​ក្នុងការបើកបរផងដែល។

គួរបញ្ជាក់ផងដែលថាក្រុមហ៊ុន Toyota មិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែនឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនមុនថ្ងៃទី​ ២៩ ខែកក្កដា តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ខ្លួននិងគេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវជាតិ (NHTSA) ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម