រថយន្ត BYD Song Plus អាប់ឌែតថ្មីទទួលបានប្រព័ន្ធម៉ាសុីនល្អប្រើជាងមុន

[បរទេស] កាលពី​យប់ម្សិលមិញនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត BYD បានធ្វើការអាប់ឌែតថ្មីចំពោះប្រព័ន្ធម៉ាសុីនរបស់រថយន្ត BYD Song Plus ឫក៏ BYD Seal U​ ដោយផ្លាស់​ DM-i (Dual Mode intelligent) ចេញនិងដាក់មកវិញដោយ DM-i 5.0 (Dual Mode intelligent​ fifth generation) ម្តង​។

ចំពោះប្រព័ន្ធម៉ាសុីនថ្មីនេះដំណើរការដោយ Hybrid ធ្វើការរួមគ្នាជាធ្វើការរួមគ្នាជាមួយម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ ១,៥ លីត្រ និងម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន១ ប្រភេទ​ EHS160​ ផ្គួបជាមួយអាគុយទំហំ ១៨,៣គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង និង២៦,៦គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង អាចផលិតកម្លាំងបានសរុប ៣១៤សេះ និងអាចបើកបរបានចម្ងាយពី ៩១គីឡូម៉ែត្រ ទៅ​ ១២៨គីឡូម៉ែត្រ ដោយមិនប្រើសាំង ខណៈមានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៤,៩៨ និង​ ៤,៩៥លីត្រប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គួរឲដឹងផងដែលថារថយន្តនេះមានប្រវែងតួខ្លួនសរុប ៤,៧៧៥ ម.ម ទទឹង ១,៨៩០ ម.ម កំពស់ ១,៦៧០ ម.ម និងប្រវែងគន្លាតកង់មុខ-ក្រោយ ២,៧៦៥ ម.ម​ ដដែល ខណៈប្រព័ន្ធម៉ាសុីនចាស់ដំណើរការដោយ Hybrid ដូចគ្នា ធ្វើការរួមគ្នាជាធ្វើការរួមគ្នាជាមួយម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ ១,៥ លីត្រ និងម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន១ ប្រភេទ​ ផ្គួបជាមួយអាគុយបីប្រភេទទំហំ ១៨,៣គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង, ១២,៩គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង និង២៦,៦គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង អាចផលិតកម្លាំងបានសរុបត្រឹមតែ ៣០៥សេះ​ ប៉ុណ្ណោះ និងអាចបើកបរបានចម្ងាយពី ៨៥គីឡូម៉ែត្រ ទៅ​ ១១៦គីឡូម៉ែត្រ ដោយមិនប្រើសាំង ខណៈមានកម្រិតស៊ីប្រេងដល់ទៅ ៥,៣ និង​ ៥,៥ លីត្រឯណ្ណោះក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម