ឡាន Nissan Z មួយនេះមានកម្លាំងរហូតដល់ទៅ ៦០០សេះ

[ទីផ្សារបរទេស]រថយន្ត Nissan Z គឺជា​ម៉ូឌែលរថយន្តស្ព័រ​ចុងក្រោយ​បំផុត​ក្នុង​ត្រកូលនៃក្រុម ​Nissan ហើយ វាក៏ជារថយន្តមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតផងដែរ។ ក្នុងនោះ Z1 Motorsports បានធ្វើការកែប្រែរថយន្តនេះថ្មីអោយឈ្មោះថា 600R ដែលឈ្មោះ 600R របស់វានេះគឺមកពីកម្លាំង ៦០០​សេះរបស់វាបន្ទាប់ធ្វើកែប្រែវារួច។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ជាក់ស្តែងសម្រាប់រថយន្ត Nissan Z នេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន VR30 មានចំណុះ ៣.០លីត្រជំនួយ​ដោ​យ​ប្រពន្ធ័​T win Turbo Changed ហើយបានធ្វើការអប់ដេតរបាStrut ​រឺដងទប់លំនឹងម៉ាស៊ីន​ជាប្រភេទ​កាបូន នឹង​បាន​ធ្វើ​ការ​អប់ដេតនៅប្រព័ន្ធបឺតបញ្ចូលខ្យល់ Intake ព្រមទាំងនូវ​ប្រពន្ធ័ Engine Cooling កាន់តែ​​ល្អប្រសើរផងដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា Z1 Motorsports ​នេះ​បាន​និយាយថា​ការផ្តល់​នូវ​ថមពល​​​កម្លាំងខ្លាំងមួយនេះ​កាន់តែ​ល្អ​ប្រសើរ​​ដោយ​​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយផ្ទាល់ពី Z1 Motorsports ផងដែរ ។

បន្ថែមពីនេះរថយន្ត 600R នេះមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការអប់ដេតថាមពលនោះទេ ប៉ុន្តែ​ត្រូវបានកែប្រែនៅ​ប្រពន្ធ័ទប់លំនឹងកាន់តែល្អ នឹង​​យក​ចិត្តទុកដាក់ជា​ពិសេស​ទៅ​លើ​ប្រពន្ធ័​ហ្វ្រាំង។ ហើយសម្រាប់ប្រពន្ធ័ហ្វ្រាំង​ត្រូវបានផ្តល់​ជូន​នៅ​​ ៣​ជម្រើសមានដូចជា៖ 4G Performance, Track Brakes និង Competition Brake ព្រមទាំង​ថាសហ្វ្រាំង​ធំ ១៥អ៊ីញ នឹងបំពាក់ហ្វ្រាំង៦​ប៊ីស្តុង​ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន​បាន​អះអាង​វា​ធ្វើការបានកាន់​តែ​ល្អនឹងសុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការចាប់ហ្វ្រាំង ដែលត្រូវបំពាក់លើ​រថយន្ត Nissan GT-R ផងដែរ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម