រថយន្ត Ram 1500 និង Hyundai Palisade ឈ្នះពានរង្វាន់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព TSP+ ទទួលស្គាល់ដោយ IIHS

រថយន្ត Ram 1500 ប្រភេទ ២បាំង និង Hyundai Palisade ឈ្នះពានរង្វាន់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព TSP+ (Top Safety Pick+) ទទួលស្គាល់ដោយ វិទ្យាស្ថានរក្សាសុវត្ថិភាពផ្លូវ Highway ហៅកាត់ថា IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) បន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកល្បងរួច។ រថយន្ត Ram 1500 ជារថយន្ត Pick Up ទីមួយទទួលបានពាន់រង្វាន់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព TSP+ ដែលគោរពតាមការណែនាំបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រពន័្ធសុវត្ថិភាពនោះជាប្រព័ន្ធការពារការប៉ះទង្គិតផ្នែកខាងមុខ និងចង្កៀងមុខ LED ដោយធ្វើការចាប់ហ្វ្រាំងស្វ័យប្រវត្តិ ក្នុងល្បឿន ២០ – ៤០ គ.ម៉/ម៉ោង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម